top of page

13-il wirt storiku fil-komunitajiet jibbenifikaw mill-iskema tar-restawr tal-kunsill lokali13-il wirt storiku fil-komunitajiet se jkunu qed jibbenifikaw mill-iskema tar-restawr tal-kunsill lokali

13-il wirt storiku, li jvarjaw minn statwi, niċeċ, monumenti, kappelli, u strutturi storiċi partikolari u li jinsabu fid-diversi rħula u komunitajiet ser ikunu qed jibbenefikaw minn restawr permezz ta’ skema maħruġa għas-seba’ sena konsekuttiva mid-Direttorat tar-Restawr fi ħdan il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali b’konsultazzjoni mad-Direttorat għall-Implimentazzjoni tal-Istrateġija u l-Politika fi ħdan id-Diviżjoni tal-Gvern Lokali.


Waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn tħabbru l-lokalitajiet li se jkunu qed jibbenefikaw minn din l-iskema, il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici stqarr li din l-iskema għandha l-għan li tivvalorizza l-wirt storiku li jinsab fil-komunitajiet tagħna u li tant hu għal qalb il-familji li joqogħdu fil-lokalitajiet rispettivi.

Huwa spjega li kuntrarjament għas-snin preċedenti, din is-sena ttieħdet deċiżjoni biex jiġu implimentati t-13-il proġett eliġibbli fuq perjodu ta’ sentejn u dan għaliex ġew sottomessi diversi proposti b’saħħithom li kienu jimmeritaw kunsiderazzjoni pożittiva.

“Dan il-gvern impenjat li jkompli jwettaq inizjattivi li jħarsu l-preservazzjoni, ir-restawr, u r-riabilitazzjoni ta’ fortifikazzjonijiet u postijiet storiċi fuq bażi regolari minn diversi entitajiet fi ħdan il-ministeru”, tenna l-Ministru Bonnici.

Min-naħa tagħha, is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli faħħret l-impenn tal-ħaddiema tad-Direttorat tar-Restawr biex iwettqu din l-iskema.

“Permezz ta’ restawr fuq postijiet u monumenti storiċi nkunu qed nippreservaw il-wirt kulturali Malti għall-ġenerazzjonijiet ta’ warajna, filwaqt li ngħollu l-valur tal-lokalitajiet tagħna għar-residenti, it-turisti, u turisti lokali li jżuru dawn il-lokalitajiet”, saħqet is-Segretarju Parlamentari Zerafa Civelli.

Il-kunsilli lokali li ser jibbenefikaw minn din l-iskema huma: ir-Rabat, iż-Żejtun, Ħal Lija, San Ġwann, Ħaż-Żebbuġ, Ħal Kirkop, Ħal Għargħur, il-Fgura, Santa Venera, Ħal Tarxien, Marsaskala, iż-Żurrieq u x-Xgħajra.

Għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm preżenti rappreżentanti mid-Direttorat tar-Restawr u mid-Direttorat għall-Implimentazzjoni tal-Istrateġija u l-Politika, kif ukoll is-sindki tat-13-il kunsill lokali.


Informazzjoni addizzjonali:


1. Rabat: Il-faċċata tal-kappella ta’ Santa Marija Madalena u l-istatwa ta’ San Pawl

2. Żejtun: Kappella ta’ San Klement

3. Ħal Lija: Il-Knisja Parrokkjali l-Antika

4. San Ġwann: Kappella Tal-Propostu

5. Ħaż-Żebbuġ: Knisja tal-Madonna tad-Dawl

6. Ħal Kirkop: Salib tad-Dejma

7. Ħal Għargħur: 2 niċeċ dedikati lil San Bartilmew u San Pawl li jinsabu fil-pjazza ewlenija tar-raħal

8. Fgura: Statwa ddedikata lill-Madonna tal-Grazzja

9. Santa Venera: Torri tal-ilma tal-akwadott

10. Ħal Tarxien: Il-faċċata tal-kappella ta’ San Ġużepp u il-binja tal-Fondazzjoni St. Jeanne Antide

11. Marsaskala: L-istatwa ta’ San Ġwakkin

12. Iż-Żurrieq: Niċċa ta’ San Pawl

13. Xgħajra: Knisja ta’ San Ġakbu


Comments


bottom of page