top of page

ĊEMPEL 2180 2000 

GĦAL IKTAR INFORMAZZJONI

L-uffiċini jkunu miftuħa f'diversi ġranet matul il-ġimgħa

Uffiċċju distrettwali Birżebbuġa

6, Triq Santa Marija (quddiem il-Kunsill Lokali)

Uffiċċju distrettwali Marsaskala

Triq il-Bużbież

Uffiċċju distrettwali Żejtun:

112/114, Triq il-Madonna tal-Ħniena

Uffiċċju distrettwali Żurrieq

Triq San Martin

Schedule

Ikkuntattjani

Grazzi

Fil-mument li timla l-formola, inti qed taqbel mat-Terms of Use u Privacy Policy ta' dan is-sit "Owen Bonnici".  Inti qed taqbel li tircievi telefonati u SMS minghand t-tim ta' Owen Bonnici biex tinghata updates dwar il-kwistjoni li ktibtilna dwarha u/jew ghal ghanijiet ta' trasmissjoni ta' informazzjoni dwar il-hidma ta' Owen Bonnici.  Inti tista' fi kwalunkwe stadju taghmel opt-out billi timla' l-formola u tindika li ma tixtieqx tircievi iktar messaggi.

email: owen@owenbonnici.com    
t: 2180 2000      m: 9946 5436
bottom of page