top of page

Mijiet ta’ dokumenti ta’ Sir Adrian Dingli jsiru parti mill-Arkivji Nazzjonali

Kitba meħuda mill-Orizzont (Il-Ħamis 26 ta’ Jannar 2023) paġna numru 8
Mijiet ta’ dokumenti ta’ Sir Adrian Dingli, li jmorru lura għal bidu tas-Seklu 19 meta Malta kienet għadha qed tibda tifforma parti mill-Imperu Brittaniku, saru parti mill-Arkivji Nazzjonali. Din il-kollezzjoni hija l-akbar waħda minn sitt kollezzjonijiet arkivistiċi li l-Arkivji Nazzjonali għadu kemm akkwista mingħand Dr Albert Ganado.


Waqt din il-Konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li dawn id-dokumenti huma ta’ importanza kbira għaliex permezz tagħhom se nkomplu nżommu l-istorja bħala parti integrali minn ħajjet pajjiżna u se nkomplu nagħtuha l-importanza mistħoqqa.


Huwa rringrazzja lil Dr Ganado u l-familja tiegħu għall-ħidma li twettqet għal din il-kollezzjoni u rringrazzja wkoll lill-ħaddiema tal-Arkivji Nazzjonali tax-xogħol u dedikazzjoni kbira li għandhom lejn l-istorja ħajja ta’ Malta.


L-Arkivista Nazzjonali Dr Charles Farrugia saħaq li dawn il-kollezzjonjiet huma importanti għaliex jikkumplimentaw id-dokumenti li diġà jinsabu fl-Arkivji Nazzjonali u jwasslu għall-stampa aktar sħiħa.


Sir Adrian Dingli twieled il-Belt Valletta fl-1817 ġewwa familja marbuta mal-amminstrazzjoni tal-ġustizzja; fil-fatt, missieru Paolo serva bħala imħallef u president tal-Qorti tal-Appell. Dokumentazzjoni tal-Imħallef Paolo Dingli tinsab f’din il-kollezzjoni. Il-kollezzjoni tinkludi numri kbir ta’rapporti dwar materji legali, dokumenti marbuta mall-abbozzar tal-liġijiet, ammont ta’ korrispondenza u dokumenti oħra ta’ importanza nazzjonali. Insibu wkoll dokumenti marbuta mal-Prim Imħallef Sir John Stoddart (1773-1856), l-aħħar imħallef Ingliż maħtur f’Malta u li kien tneħħa mill-awtoritajiet Brittaniċi fl-1838.


Minbarra il-Kollezzjoni Sir Adrian Dingli, l-Arkivji Nazzjonali akkwistaw ukoll dawn il-kollezzjonijiet mingħand Dr Albert Ganado: il-Familja Bonavita, Emmanuele Mizzi, Paolo Testaferrata Abela, Caruana Gatto u Albert Laferla.


Il-Kollezzjoni Bonavita tinkludi dokumenti miġbura minn Vincenzo Bonavita (1752-1810), imħallef fi żmien il-Kavalllieri u li spiċċa eżiljat Għawdex akkużat bi tradiment mill-Maltin li qamu kontra l-Franċiżi, wara li dawn tkeċċew.


Insibu wkoll dokumenti ta’ Sir Ignazio Gavino Bonavita (1792–1865), inkluż l-iStatuto Fondamentale dell’Università di Malta tal-1838 bin-notamenti tiegħu miktuba bl-idejn.Comments


bottom of page