top of page

Imħabbra r-rebbieħa tas-sitt edizzjoni tal-Premju għall-Arti

 F’ċerimonja organizzata mill-Kunsill Malti għall-Arti fit-Teatru Manoel, ġew imħabbra r-rebbieħa tal-Premju għall-Arti ta’ din is-sena.

 

Il-Premju għall-Arti huwa ċelebrazzjoni tal-kisbiet maġġuri tas-setturi kulturali u kreattivi Maltin, fejn jippremja l-eċċellenza fil-qasam tal-kultura u l-arti, filwaqt li jinkoraġġixxi aktar professjonaliżmu u distinzjoni fis-settur.

 

Din hija s-sitt edizzjoni tal-Premju għall-Arti u għall-edizzjoni ta’ din is-sena, il-Kunsill Malti għall-Arti rċieva 150 nominazzjoni eliġibbli. Għal kull kategorija, intgħażlu 5 finalisti li minnhon ġie mħabbar rebbieħ matul is-serata tal-għoti tal-premjijiet.

 

Din l-edizzjoni tal-Premju għall-Arti kellha 17-il premju, li minnhom 14 huma kompetittivi, u 3 onorarji. Din l-edizzjoni rat ukoll parteċipazzjoni ikbar mill-udjenza, fejn huma kkontribwew 25% tal-vot għal 4 kategoriji, cioè l-Aqwa xogħol għal Tfal u Żgħażagħ, l-Aqwa Proġett fil-Komunità, l-Aqwa Kisbiet Internazzjonali, u l-Aqwa Intrapriża Kreattiva u Innovattiva. Madwar 3,500 vot pubbliku ġew imressqa f’din l-edizzjoni.

 

Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal “Din is-serata tkompli tibni fuq l-importanza tas-settur kulturali u kreattiv, settur li huwa multi dimensjonali, kif ġie muri biċ-ċar illum.” Huwa semma d-diversi aspetti tas-settur, li huma riflessi fl-istrateġija tal-Kunsill Malti għall-Arti kif ukoll fid-diversi premjijiet li ġew mogħtija, inkluż il-kreattività, l-innovazzjoni, il-komunitajiet, l-edukazzjoni, l-iżvilupp, u l-internazzjonalizzazzjoni.

 

Albert Marshall, iċ-Chairperson Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti, awgura lil dawk kollha nominati u rringrazzjahom talli huma parti integrali mis-settur. “Permezz tal-ħidma tal-Kunsill qed inkomplu fit-tisħiħ tal-istatus tal-artisti u l-prattikanti kulturali, u tas-settur innifsu, u kommessi li nkomplu nsaħħu dan is-settur sabiex ikompli joħloq u jiffjorixxi.”

 Ir-rebbieħa tas-sitt edizzjoni tal-Premju għall-Arti huma:

 

L-aqwa xogħol għal tfal u żgħażagħ

Shakeshorts - Chris Dingli

 

L-aqwa proġett fil-komunità 

(B’)Saħħtek - MCAST

 

L-aqwa programm jew staġun artistiku 2021-2022

L-istaġun ta’ Teatru Malta - Teatru Malta

 

L-aqwa programm jew staġun artistiku 2022-2023

Il-Programm ta’ Spazju Kreattiv - Spazju Kreattiv

 

L-aqwa produzzjoni - Teatru

It-Teatru tal-Miskin - Saydon Studio

 

L-aqwa produzzjoni - Żfin

Frida - My Two Accidents - Moveo Dance Company

 

L-aqwa produzzjoni - Arti Viżiva

Spaces in Suspension - Joseph Smith and Therese Debono

 

L-aqwa produzzjoni - Multidixxiplinarja

Decadence, Now - City of Art

 

L-aqwa produzzjoni - Mużika

Nomad - William Smith

 

L-aqwa intrapriża kreattiva u innovattiva

Moveo Dance Company

 

Premju għall-prattikant kreattiv żagħżugħ/a

Ann-Marie Buckle

 

Premju għall-prattikant kreattiv

Luke Saydon

 

L-aqwa kisbiet internazzjonali

Urban Fabric - Open Square Collective

 

Premju għat-tisħiħ artistiku nazzjonali

Il-Qfil u l-Ħelsien Skont Manwel Dimech - Teatru Malta

 

Unur għall-karriera artistika 

Doreen Galea

 

Unur għall-promuturi kulturali 

Dame Janatha Stubbs

 

Unur għall-wirt artistiku

Ħaġar

 


 

 

Comments


bottom of page