top of page

Ftehim bejn il-Fondazzjoni tal-Konkatidral ta’ San Ġwann u l-Fondazzjoni tal-Knisja tal-Ġiżwiti

Iffirmat ftehim ta’ kollaborazzjoni bejn il-Fondazzjoni tal-Konkatidral ta’ San Ġwann u l-Fondazzjoni tal-Knisja tal-ĠiżwitiĠie ffirmat Memorandum of Understanding li se jwassal għal aktar kollaborazzjoni bejn il-Fondazzjoni tal-Konkatidral ta’ San Ġwann u l-Fondazzjoni tal-Knisja tal-Ġiżwiti.

Waqt li kien qed jippresjedi l-iffirmar tal-ftehim, il-Ministru għall-Wirt Kulturali, l-Arti, u l-Gvern Lokali Owen Bonnici tenna li ż-żewġ entitajiet għandhom l-istess għan, li jħarsu l-wirt kulturali ta’ pajjiżna għall-ġenerazzjonijiet futuri. “Kuntent li nara lill-Fondazzjoni tal-Konkatidral ta’ San Ġwann toffri l-għajnuna tagħha biex tgħin entitajiet oħra,” stqarr il-Ministru Bonnici.

Fost għanijiet oħra, il-Fondazzjoni tal-Konkatidral ta’ San Ġwann se toffri s-servizzi tagħha u tiffinanzja r-restawr u l-konservazzjoni ta’ tliet pitturi f’waħda mill-kappelli tal-Knisja tal-Ġiżwiti u l-pittura ta’ Mattia Preti li turi l-Madonna ma’ San Karlu Borromeo u San Franġisk de Sales.

Il-Prof. Mons Emmanuel Agius, il-President tal-Fondazzjoni tal-Konkatidral, stqarr li, “Dan il-ftehim se jiftaħ il-bibien tal-Konkatidral biex jgħin knejjes oħra mibnija mill-Ordni ta’ San Ġwann”.

Min-naħa tiegħu, is-Segretarju Amministrattiv tal-Kurja tal-Arċisqof Michael Pace Ross, stqarr li, “L-Arċidjoċesi tapprezza li tara din il-kollaborazzjoni ssir, u nemmnu li dan huwa l-punt tat-tluq ta’ kollaborazzjoni sħiħa bejn iż-żewġ entitajiet.”

Il-President tal-Fondazzjoni tal-Knisja tal-Ġiżwiti Dr David Camilleri qal, “Kemm il-Knisja tal-Ġiżwiti u l-Konkatidral ta’ San Ġwann għandhom storja rikka ħafna, u huma eżempji ta’ arkitettura u arti imprezzabbli. B’dan il-ftehim mal-Fondazzjoni tal-Konkatidral ta’ San Ġwann, nistgħu nkomplu nirrestawraw il-Knisja tal-Ġiżwiti fl-istat pristin, u b’hekk inżidu l-aċċessibbiltà tal-wirt nazzjonali tagħna għal kulħadd.”

Bejn l-1593 u l-1609 il-Knisja taċ-Ċirkonċiżjoni tal-Mulej inbniet mill-ordni tal-Ġiżwiti, u hija waħda mill-eqdem u l-akbar knejjes fil-Belt Valletta. Il-knisja reġgħet inbniet mill-ġdid fl-istil Barokk minn Francesco Buonamici wara li sofriet ħsarat estensivi fi splużjoni fl-1634. Ta’ min jinnota li l-knisja baqgħet tintuża wara li l-Ġiżwiti tkeċċew minn Malta fl-1768. F’Lulju tal-2021 twaqqfet il-Fondazzjoni tal-Knisja tal-Ġiżwiti sabiex tkompli tissaħħaħ il-konservazzjoni ta’ din il-Knisja.

Comments


bottom of page