top of page

Titnieda kompetizzjoni li tiċċelebra l-Jum Ewropew tal-Lingwi 2020



Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Owen Bonnici u l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu nedew kompetizzjoni li tiċċelebra l-Jum Ewropew tal-Lingwi 2020.

Il-Ministru Owen Bonnici enfasizza l-importanza tal-lingwi barranin fid-dinja moderna tal-lum.

Dr Bonnici qal li, “Il-Kunsill tal-Ewropa jorganizza l-Jum Ewropew tal-Lingwi biex jiċċelebra d-diversità lingwistika. Dan il-jum ilu jiġi ċċelebrat fis-26 ta’ Settembru mill-2001. Il-motto ta’ din is-sena huwa: Bil-lingwi niskopru d-dinja. Aħna bħala Maltin diġà għandna għalfejn inkunu kburin għaliex għandna lingwa differenti minn ħaddieħor, però xorta waħda nitgħallmu diversi lingwi oħrajn sa minn ċkunitna. Permezz tal-lingwi ssir komunikazzjoni bejn persuna u oħra u dan huwa s-sabiħ tagħhom u b’hekk inħoss il-ħtieġa li ġurnata bħal din għandha tiġi ċċelebrata b’mod xieraq.”

Il-familji Maltin u Għawdxin, iċ-ċentri ta’ Skolasajf u klabbs u skejjel oħrajn tas-sajf huma mistiedna jorganizzaw attivitajiet biex juru l-għarfien tagħhom tal-lingwi f’Malta u kull fejn ikunu.

Matul it-tnedija, is-Sur David Muscat, il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, tkellem dwar l-impenn tal-Aġenzija biex tippromwovi l-lingwi barranin. “L-Aġenzija tħeġġeġ lit-tfal jiżviluppaw il-ħiliet komunikattivi mhux biss fil-lingwi mitkellma d-dar imma wkoll fil-lingwi barranin. Dawn iż-żminijiet diffiċli urewna kemm il-qari jista’ jkun mod tajjeb biex wieħed jiskopri ambjenti lil hinn minn dawk li jgħix fihom. Il-qari b’lingwi differenti jgħinna wkoll nesperjenzaw kulturi differenti.”

Dr Lara Ann Vella, ir-rappreżentanta nazzjonali tal-Jum Ewropew tal-Lingwi, spjegat kif se ssir il-kompetizzjoni, ‘X’inti kapaċi tagħmel b’lingwa barranija?’. Din il-kompetizzjoni tħeġġeġ lit-tfal u liż-żgħażagħ biex jesebixxu l-ħakma tagħhom tal-lingwi barranin.

Dawk li jixtiequ jipparteċipaw f’din il-kompetizzjoni jridu joħolqu filmat qasir li fih juru l-ħiliet komunikattivi tagħhom f’lingwa barranija.

Il-kompetizzjoni fiha 4 kategoriji skont l-età:

- Minn 3 snin sa 7;

- Minn 8 snin sa 11-il sena;

- Minn 12 sa 15-il sena;

- Minn 16 sa 18-il sena.

Se jintgħażlu tliet rebbieħa f’kull kategorija. Iċ-ċentri jew l-skejjel bl-ikbar ammont ta’ parteċipanti f’kull kategorija se jirċievu premju wkoll.

Il-filmat jista’ jintbagħat f’messaġġ privat lill-paġna uffiċjali ta’ Facebook, Il-Politika Lingwistika. Il-parteċipanti għandhom jinkludu isimhom, kunjomhom, l-età, iċ-ċentru/l-iskola u n-numru tat-telefown.

Għal iktar tagħrif, wieħed jista’ jċempel fuq 25982130.

PR201279en + photos

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT

Minister for Education and Employment and the National Literacy Agency launch a competition celebrating European Day of Languages 2020

Minister for Education and Employment Owen Bonnici, together with the National Literacy Agency, launched a competition to celebrate the upcoming European Day of Languages 2020.

Minister Owen Bonnici highlighted the importance of foreign languages in today’s modern world.

Dr Bonnici said that, “The European Day of Languages is organised by the Council of Europe to celebrate linguistic diversity. It has been celebrated on the 26th of September since 2001. This year’s motto is ‘Discover the world through languages’. As Maltese, we already have our own language which is different to other countries to be proud of, yet we still aim to learn other languages from our early years. Through languages, we are able to communicate with one another, and this is the beauty of languages. This is why we feel the need to celebrate this day.”

Families, Skolasajf centres and other summer clubs and schools are invited to organise activities to celebrate languages in Malta and beyond.

During the launch, Mr David Muscat, the CEO for the National Literacy Agency, spoke about the Agency’s commitment to the promotion of foreign languages, “Children are to be encouraged to develop their communication skills in other languages in addition to their home languages. These difficult times have shown us that reading is one way to discover worlds beyond ours, and reading in a different language can help us experience different cultures.”

Dr Lara Ann Vella, the National Relay for the European Day of Languages, provided the details of the competition, entitled ‘What do you dare to do in a foreign language?’. This competition encourages children and young people to showcase their knowledge of foreign languages.

To participate in the competition, children and young adults can create a short video clip that exhibits their communication skills in a foreign language.

There are four age-groups:

- Ages 3-7;

- Ages 8-11;

- Ages 12-15;

- Ages 16-18.

Three winners from each category will be chosen. Centres and schools with the most participants in each category will also receive a prize.

Participants may send their video clip by private message to the official FB page; Language Policy Malta. All participants are to include their name and surname, age, the school they attend, and their contact number.

For further information, one can call on 25982130.




Comments


bottom of page