top of page

L-innovazzjoni u l-industrija tal-avjazzjoni diskussa waqt attività tal-proġett SATMET


Il-Ministru għar-Riċerka, l-Innovazzjoni u l-Koordinazzjoni tal-Istrateġija wara Covid-19 Owen Bonnici pparteċipa waqt attività SATMET imtella’ fl-Esplora flimkien maċ-Chairperson tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija Jeffrey Pullicino Orlando.

L-industrija tal-avjazzjoni qed timxi sabiex tadotta teknoloġiji aktar sostenibbli u favur l-ambjent għall-fażijiet kollha tat-titjira, inklużi l-operazzjonijiet fuq l-art. Bħalissa, fil-biċċa l-kbira tal-ajruporti madwar id-dinja, l-inġenji tal-ajru jużaw waħda jew aktar mill-magni ewlenin tagħhom biex jimxu mill-bieb għar-runway jew viċi versa. Dan huwa ineffiċjenti ħafna, speċjalment f’ajruporti kbar bħal Heathrow u Frankfurt, fejn il-ħinijiet tat-taxi akbar minn 20 minuta huma normali.

Waħda mis-soluzzjonijiet li qed tiġi proposta biex tindirizza din il-problema hija li jintużaw trakkijiet elettriċi tal-irmonk biex jirmunkaw ajruplani bejn il-bieb u r-runway. Dan ifisser li l-magni tal-inġenji tal-ajru jistgħu jibqgħu mitfija waqt it-taxiing, u b’hekk inaqqsu l-emissjonijiet, l-istorbju, l-użu tal-brejkijiet u l-ispejjeż tal-manutenzjoni.

Il-Ministru Owen Bonnici spjega kif: “Il-proġett SATMET żviluppa soluzzjoni innovattiva għat-taxiing mingħajr magna bbażata fuq l-użu ta’ trakkijiet awtonomi (mingħajr sewwieq). Dan l-approċċ ippreżenta lir-riċerkaturi tal-proġett b’numru ta’ sfidi tekniċi u operattivi. L-ewwel sfida ewlenija kienet li żżomm it-trakkijiet tal-irmonk ‘konxji’ tal-ambjent ta’ madwarhom. Dan huwa meħtieġ biex jiġi żgurat li t-trakkijiet tal-irmonk jistgħu jinnavigaw waħedhom u jirmunkaw ajruplani mingħajr ma jikkawżaw periklu f’ambjent tal-ajruport. It-tieni sfida ewlenija kienet li tmexxi flotta ta’ trakkijiet tal-irmonk. It-trakkijiet tal-irmonk għandhom jiġu ġestiti b’mod effiċjenti biex jimminimizzaw id-dewmien u jipprevjenu kunflitti tat-traffiku. Barra minn hekk, huwa importanti li l-kontrolluri tat-traffiku tal-ajru jinżammu dejjem mgħarrfa b’dak kollu li jkun qed jiġri.”

Il-Ministru Bonnici kompla jgħid: “Nirrikonoxxi l-entità ewlenija ta’ dan il-proġett, kif ukoll l-imsieħba tagħhom u nifirħilhom għall-progress fi proġett li dalwaqt jasal għal tmiem b'suċċess. Huwa ta’ importanza kbira li nibqgħu ninvestu fir-riċerka u l-innovazzjoni sabiex niġġeneraw iżjed ġid ekonomiku ta’ pajjiżna bħal ma hija ta’ importanza tremenda l-formazzjoni ta’ konsorzji bejn entitajiet pubbliċi u privati. It-trasferiment miksub fiż-żewġ direzzjonijiet fi ħdan konsorzju, huwa kruċjali għall-konkretizzazzjoni tar-riċerka biex iwasslu soluzzjonijiet għall-isfidi ffaċċjati mhux biss fix-Xjenza, iżda fit-tkabbir ekonomiku u l-impatt kompetittiv.”

L-irwol tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija(MCST) fit-tisħiħ tal-pilastru tar-Riċerka u l-Innovazzjoni f’Malta huwa ta’ suċċess notevoli tal-programmi tal-MCST fejn fl-aħħar 5 snin taħt FUSION, ingħataw madwar 116-il proġett tal-Programm tal-Kummerċjalizzazzjoni (CVP) u 48 proġett tal-Programm tal-Iżvilupp tat-Teknoloġija (TDP). Matul l-aħħar 5 snin, MCST amministrat madwar €11-il miljun għal proġetti bħal dawn taħt CVP u TDP, b’wieħed mill-benefiċjarji fil-fatt ikun il-proġett SATMET li ġie mogħti €194,000.

Dan il-Ministeru jagħraf l-importanza tal-pilastru tar-Riċerka u l-Innovazzjoni fi ħdan l-ekonomija ta’ Malta u huwa mpenjat li jappoġġja din id-direzzjoni. Dan il-proġett promoss kiseb b’suċċess ir-riżultati mwiegħda tiegħu u għamel passi notevoli fl-avvanz tat-teknoloġiji rilevanti li rriċerkaw fuqhom. Il-proġett kien wieħed multi-dixxiplinarju, li jinvolvi kompetenza industrijali fil-manifattura u riċerkaturi akkademiċi.

Dan il-proġett huwa ffinanzjat mill-MCST taħt il-FUSION National R&I Programme bil-valur tal-grant ikun ta’ €194,000.Comments


bottom of page