top of page

Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol jinawgura kampanja li ssaħħaħ l-edukazzjoni tax-Xjenzi

Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol jinawgura kampanja li għandha l-għan li ssaħħaħ l-edukazzjoni tax-XjenziIl-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Owen Bonnici inawgura kampanja li għandha l-għan li ssaħħaħ l-edukazzjoni fis-suġġetti tax-Xjenza, Teknoloġija, Inġinerija u Matematika (STEM).

Il-Ministru Owen Bonnici qal, “Bħala gvern, aħna impenjati biex insaħħu l-edukazzjoni STEM fuq livell nazzjonali. Permezz ta’ tliet pilastri ewlenin, aħna kommessi li nkomplu nsaħħu s-settur edukattiv relatat ma’ STEM. Dawn it-tliet pilastri huma; riforma tal-kurrikula tal-edukazzjoni STEM, appoġġ għall-edukaturi tal-edukazzjoni STEM u żvilupp professjonali, kif ukoll popolarizzazzjoni tal-edukazzjoni STEM.”

Dr Bonnici kompla jispjega li din il-kampanja taqbel mal-viżjoni tal-Ministeru sabiex nipprovdu edukazzjoni STEM ta’ kwalità lill-istudenti kollha, biex insostnu l-iżvilupp soċjali, ekonomiku u ambjentali fuq livell globali.

“Il-kampanja, li hi immirata primarjament lejn l-istudenti, il-ġenituri/kustodji tagħhom u l-pubbliku ġenerali, fiha sitt filmati li se jiġu ppubbliċizzati kemm permezz tal-midja soċjali kif ukoll tal-istazzjonijiet tat-televiżjoni. Il-kampanja jisimha START STEM u tippromwovi espressjoni pożittiva, vibranti u enerġetika li tirrifletti n-natura dinamika tal-istudji u l-karrieri STEM. L-istrateġija tal-kampanja, id-disinn u l-produzzjoni huma r-riżultat tax-xogħol professjonali tal-Uffiċjali tal-Edukazzjoni STEM fi ħdan iċ-Ċentru tax-Xjenza,” qal il-Ministru Bonnici.

Huwa spjega li l-edukazzjoni STEM f’Malta qed tevolvi fid-direzzjoni t-tajba. “Iċ-Ċentru tax-Xjenza jappoġġja l-bidla pedagoġika kurrikulari bbażata billi tippromwovi l-impenn, it-tagħlim u l-kisba tal-istudenti. F’dan il-kuntest, l-irwol ta’ għalliema professjonali mħarrġa huwa ta’ importanza għall-mentor u jrawwem il-ġenerazzjoni li jmiss ta’ innovaturi, intraprendituri u mexxejja STEM. Il-prijorità u l-investiment nazzjonali fl-edukazzjoni STEM eventwalment tkun riflessa fil-grad ta’ innovazzjoni fis-soċjetà u fil-prosperità ekonomika pubblika,” qal il-Ministru Bonnici.

Din l-inizjattiva ħolistika kienet ko-sponsorjata permezz tal-finanzjament tal-proġett GENE (Global Education Network Europe).
1 view
bottom of page