top of page

ŻEWĠ KAŻINI SALVATI F’ĠIMAGĦTEJNKitba meħuda mill-gazzetta ‘KullHadd’ (Il-Ħadd, 31 ta` Marzu, 2024) paġna numru 11.

 

Il-Gvern salva żewġ każini tal-banda f’ġimagħtejn, billi daħal fi ftehim mas-sidien tas-sede tal-Għaqda Mużikali San Gejtanu fil-Ħamrun u ma’ u tas-soċjetà Mużikali Marija Reġina Marsa A.D.1977.

 

 L-għan tal-Gvern huwa li jiżgura l-wirt kulturali u nazzjonali billi jidħol hu għax-xiri tal-bini tal-każini li bħalissa huma miżmuma b’titolu inċert. Dawn il-każini kienu taħt theddida imminenti ta’ żgumbrament minħabba s-sitwazzjoni legali marbuta mal-liġijiet tal-kiri ta’ qabel l-1995.

 

Matul ix-xahar li għadda, saru tliet ftehimiet oħra, inkluż l-akkwist tal-Każin tal-Banda Duke of Connaught’s Own f’Birkirkara, li waħdu kien investiment ta’ €4.5 miljun. In-nefqa totali tal-gvern biex jiżgura l-proprjetà ta’ 12- il każin tal-banda tilħaq is-somma ta’ €19-il miljun. B’kollox huma sitta s-sede ta’ soċjetajiet mużikali li nxtraw sa issa, b’sebgħa oħra jinsabu fuq konvenju.

 

Din l-inizjattiva hija mmexxija taħt leġiżlazzjoni mfassla apposta, b’emendi sinifikanti introdotti fl-2009 u l-2018. L-istrateġija tinvolvi żewġ fażijiet ewlenin: l-ewwel waħda tinvolvi l-identifikazzjoni ta’ proprjetajiet f’riskju u l-ħatra ta’ periti biex jevalwaw il-valur tagħhom. It-tieni fażi tiffoka fuq li jinstab metodu prattiku għall-konklużjoni ta’ ftehimiet ta’ bejgħ u l-finalizzazzjoni tal-kuntratti, bil-għan li jiġu rispettati t-tradizzjonijiet kulturali u l-attivitajiet soċjali Maltin.

 

 Dan l-intervent tal-Gvern kien meħtieġ fid-dawl tar-riskju serju ta’ żgumbrament tal-każini tal-banda, li huma ċentrali għat-tradizzjonijiet lokali u l-festi Maltin, issa rikonoxxuti bħala Wirt Dinji Intanġibbli tal-UNESCO. L-inizjattiva, li bdiet fl-aħħar ta’ Jannar 2020, turi l-impenn tal-gvern li jippromwovi l-interazzjoni tal-komunità u l-involviment soċjali, filwaqt li jtejjeb l-appell turistiku u l-benesseri tal-komunità.

 


Comments


bottom of page